Gezamenlijk gezag door erkenning

Gezamenlijk gezag bij erkenning kind

Met ingang van 1 januari 2023 is de Wet gezamenlijk gezag bij erkenning kind ingevoerd met als gevolg dat een niet-gehuwde of niet-geregistreerde ouder vanaf deze datum bij erkenning van zijn kind (automatisch) samen met de moeder het gezamenlijk gezag uitoefent. De gevolgen hiervan zullen hieronder besproken worden.

 

Geen gezag bij erkenning

Voorheen kreeg de niet-gezaghebbende of niet-geregistreerde ouder bij erkenning van het kind niet automatisch het gezag over het kind. Voor het vaststellen van het gezamenlijk gezag werd van beide ouders verwacht dat het gezamenlijk gezag digitaal of schriftelijk wordt aangevraagd bij de rechtbank. Zonder ouderlijk gezag kunt u niet meebeslissen over de opvoeding/gezagsinhoudende zaken van uw kind. Hierbij kunt u onder meer denken aan een inschrijving op een school danwel medische zaken.

 

Onduidelijkheid definitie gezag

Onze ervaring leert dat ouders vaak niet op de hoogte zijn van het bestaan van het ouderlijk gezag. Het gezamenlijk gezag wordt om die reden door vele ouders niet aangevraagd. In dat geval ontdekt de vader pas bij het verbreken van de relatie dat hij niet kan meebeslissen over het kind, vanwege het ontbreken van het ouderlijk gezag. Voor het (achteraf) aanvragen van het gezamenlijk gezag is vooralsnog toestemming/medewerking van de moeder nodig. In vele situaties is na het beëindigen van de relatie de spanningen tussen partijen zodanig hoog dat de moeder weigert haar medewerking hiertoe te verlenen met als gevolg dat de vader een procedure tot vaststelling van het gezamenlijk gezag tegen de moeder dient op te starten.

Gevolgen invoering wet

De invoering van de Wet gezamenlijk gezag bij erkenning kind heeft als gevolg dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners bij erkenning van het kind automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. De toestemming/medewerking van de moeder voor het regelen van het gezamenlijk gezag is dus verleden tijd. De Eerste en Tweede Kamer beogen met deze wetswijzigingen de verschillen tussen gehuwde/geregistreerde partners en niet-gehuwde/niet-gehuwde partners zoveel mogelijk te beperken. Een gehuwde en geregistreerde ouder verkrijgt immers – in tegenstelling tot een niet-gehuwde of niet-registreerde ouder – wel automatisch het gezamenlijk gezag.

 

Gezag zonder erkenning

Hoewel de wetswijziging positief uitpakt voor vaders, blijft het natuurlijk ook mogelijk om gezag aan te vragen zonder dat u het kind heeft erkend. De rechter kan u in dat geval belasten met het ouderlijk gezag.

 

Conclusie

Samenvattend is de wijze van het verkrijgen van het gezag van een niet-gehuwde en niet-geregistreerde partner gewijzigd, in die zin dat bij erkenning het gezag automatisch wordt verkregen.

Het moment van de geboorte van het kind is niet van belang voor het automatisch verkrijgen van het ouderlijk gezag. Het moment dat de erkenning van het kind wordt gerealiseerd is leidend. Indien het kind na 1 januari 2023 is erkend, dan geldt de nieuwe regelgeving en verkrijgt u het ouderlijk gezag bij erkenning. Houd u er rekening mee dat, indien het kind vóór 1 januari 2023 is erkend, u het gezamenlijk gezag nog wel apart dient te regelen. Mocht uw ex-partner weigeren haar medewerking te verlenen aan de toekenning van het gezamenlijk gezag, dan dient u een juridische procedure tegen de moeder van uw kind aan te spannen voor het verkrijgen van het gezamenlijk gezag.

Het is heel begrijpelijk dat deze wijziging vragen oproepen. U kunt ten alle tijde contact met ons kantoor opnemen voor een vrijblijvende afspraak met één van onze advocaten.

Neem contact op