Hoge raad hakt knoop door over berekening kinderalimentatie

Afgelopen januari had ik een stortvloed aan kinderalimentatiezaken waarbij er een verlaging van de kinderalimentatie werd verzocht. Dit omdat de overheid per 1 januari 2015 de fiscale aftrekbaarheid van de kinderalimentatie heeft afgeschaft en het kindgebonden budget heeft verhoogd, waardoor alleenstaande ouders nu ook een alleenstaande ouderkop ontvangen.

De landelijke Expertgroep Alimentatienormen adviseerde om het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop van de behoefte van het kind af te trekken. Deze lijn werd in de periode tussen 1 januari 2015 en 9 oktober 2015 door de meeste rechtbanken strikt gevolgd. Voor veel van mijn cliënten, die voorheen betalingsplichtig waren, betekenden deze wijzigingen dat de betalingsverplichting nu op nihil werd gesteld of in elk geval aanzienlijk verlaagd.

Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2015:3011) eindelijk de knoop doorgehakt over hoe er nu omgegaan dient te worden met de nieuwe kindregelingen per 1 januari 2015. De Hoge Raad heeft een totaal andere lijn ingenomen dan toegepast werd door de rechtbanken, namelijk dat het kindgebonden budget en alleenstaande ouderkop niet in aanmerking dienen te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

De ouder die het kindgebonden budget ontvangt zal nu waarschijnlijk meer bij moeten dragen in de behoefte van het kind dan voorheen.

De landelijke Expertgroep Alimentatienormen heeft aangegeven dat de per 1 januari 2015 ingevoerde wijzigingen niet alleen bestemd zijn voor nieuwe gevallen, maar ook voor situaties waarin al eerder kinderalimentatie werd vastgesteld. Mijn advies is een nieuwe alimentatieberekening te laten maken, zodat u weet wat de wijzigingen in uw situatie voor u betekenen. Het is heel begrijpelijk dat deze (complexe) wijzigingen veel vragen oproepen. U kunt te allen tijde contact met mij opnemen voor een vrijblijvende afspraak.

Neem contact op