Contractenrecht

Een specialiteit van Anik Advocaten is het contractenrecht genoemd. Een andere naam hiervoor is het overeenkomstenrecht. Wanneer u met een andere partij een overeenkomst sluit, is er juridisch gezien sprake van een contract. Dit rechtsgebied raakt iedereen in Nederland. Iedereen sluit namelijk contracten. Denk alleen al aan het doen van boodschappen bij een supermarkt. Formeel gezien is dit een contract. Wanneer de ene partij een aanbod doet en de andere partij aanvaard dit aanbod, dan is er sprake van een contract.

De meeste overeenkomsten zijn dusdanig eenvoudig dat er geen geschil over ontstaat. Er kunnen echter ook grotere, meer omvattende contracten gesloten worden. Het gevolg hiervan is dat er een geschil kan ontstaan over dit contract. Zo is het denkbaar dat uw contractpartij zijn of haar verplichtingen niet nakomt, maar er kan ook een discussie ontstaan over de uitleg van een contract. In dergelijke gevallen is het verstandig om een advocaat in de arm te nemen. De medewerkers van Anik Advocaten staan u graag bij hierin. Zo kunnen wij voor u een overeenkomst ontbinden of juist de wederpartij dwingen om de overeenkomst na te komen. Ook kunnen wij, wanneer u als gevolg van het niet nakomen van de overeenkomst door de wederpartij, een schadevergoeding voor u vorderen.

Een onderdeel van contracten zijn de algemene voorwaarden. Vaak wordt er in een contract verwezen naar de algemene voorwaarden. Het is van belang dat deze algemene voorwaarden juridisch juist zijn. Wij beoordelen graag voor u of de algemene voorwaarden u op een juiste wijze ter hand zijn gesteld. Verder kunnen wij kijken of (bepalingen uit) de algemene voorwaarden niet in strijd zijn met dwingend recht.

De advocaten van Anik Advocaten adviseren echter ook in de voorfase. Voor bedrijven kan een fout in de overeenkomst ernstige gevolgen hebben. Een bedrijf sluit immers vele overeenkomsten. Juiste advisering is dan ontzettend belangrijk. Dit betekent dat wij u kunnen adviseren bij de totstandkoming van een overeenkomst. Desgewenst kunnen wij ook namens u onderhandelen over de totstandkoming van een overeenkomst.

Wij behandelen zaken betreffende het contractenrecht is alle vormen. Zo kan het een grote zakelijke transactie betreffen, maar het kan ook gaan om een aankoop als consument. Wij staan zowel bedrijven als particulieren bij.

Anik Advocaten heeft veel expertise in huis op het gebied van het contractenrecht. Wij adviseren, onderhandelen en procederen zo lang als noodzakelijk blijkt tot het door u gewenste resultaat is behaald.

Eventueel kan er binnen dit rechtsgebied op basis van een toevoeging worden geprocedeerd.

 

Koopovereenkomst

De meest voorkomende overeenkomst is de koopovereenkomst. Partij A koopt iets van partij B, waarna de koopovereenkomst is ontstaan. Belangrijk hierbij is dat de wil en verklaring van beide partijen gelijk is. Indien de wil anders is dan de verklaring, dan wordt er gesproken over een wilsgebrek.

Wanneer u vragen heeft over een koopovereenkomst, neemt u dan gerust contact op.

 

Algemene voorwaarden

Een onderdeel van de overeenkomst zijn vaak de algemene voorwaarden. Daarbij is het echter wel van belang dat u op de hoogte bent van de algemene voorwaarden. Deze moet op een juiste wijze aan u kenbaar gemaakt worden. Wanneer dit niet is gebeurd, dan kunnen de algemene voorwaarden vernietigd worden.

Bepaalde bepalingen zijn verboden in de algemene voorwaarden. Zo is een exoneratiebeding verboden. Wanneer dergelijke bepalingen toch in de algemene voorwaarden staan, kunnen ze vernietigd worden.

Wanneer er een probleem bestaat omtrent algemene voorwaarden, dan helpen wij u graag verder.

 

Leningsovereenkomst

De wet kent in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek een aparte regeling ten behoeve van geldleningen. Wat kunt u doen als de door u verstrekte lening niet wordt afgelost? Of als u meent dat het een schenking betrof in plaats van een geldlening? Wij beantwoorden deze graag voor u.

 

Samenwerkingsovereenkomst

De samenwerkingsovereenkomst komt met name voor bij bijvoorbeeld een vennootschap onder firma. In dergelijke overeenkomsten worden afspraken gemaakt over de samenwerking, de inbreng, de bevoegdheden en de voorwaarden voor uittreding.

Wanneer er een probleem is ontstaan over de samenwerkingsovereenkomst, neemt u dan vooral contact met Anik Advocaten op. Wij zullen u adviseren teneinde een zo goed mogelijk resultaat te behalen.

 

Overnameovereenkomst

Een overnameovereenkomst ziet op de overdracht van een onderneming. Wanneer u bedrijf verkoopt of aankoopt, ligt daar een overnameovereenkomst aan ten grondslag. Het kan ook gaan over uitsluitend een overdracht van aandelen.

De overname van een onderneming is in iedere situatie anders. Dit betekent dat maatwerk noodzakelijk is. U moet goed geadviseerd worden. Wij onderhandelen voor u over de totstandkoming van de overeenkomst en kunnen de overnameovereenkomst opstellen.

 

Aannemingsovereenkomst

In het geval van een aannemingsovereenkomst wordt er – niet in het kader van een arbeidsrelatie – een stoffelijke zaak tot stand gebracht. In beginsel wordt daar een geldsom voor betaald. Het staat de aannemer vrij om de werkzaamheden uit te besteden aan een onderaannemer.

Wij staan u graag bij wanneer er een probleem ontstaat omtrent uw aannemingsovereenkomst.

 

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Wanneer u een onderneming heeft, heeft u een pand nodig waar de werkzaamheden verricht kunnen worden. Dit pand wordt een bedrijfsruimte genoemd. De huur van een bedrijfsruimte is erg belangrijk. Het is uw belangrijkste maandelijkse kostenpost.  Ook fiscaal gezien is de gesloten overeenkomst belangrijk. Om die reden is het verstandig om juridisch advies in te winnen.

Wij geven u graag dit juridische advies. Met een berg ervaring kunnen wij u helpen.

Contact opnemen

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak inplannen? Via onderstaand formulier kunt u in contact met ons komen.