Het verschil tussen trouwen en geregistreerd partnerschap

Wanneer je in Nederland besluit om de volgende stap te zetten in een relatie, heb je verschillende opties. Zo kun je naast het aangaan van een huwelijk bijvoorbeeld ook een geregistreerd partnerschap aangaan. Beide lijken erg op elkaar, en zijn heel wat anders dan een samenlevingscontract.

Wat zijn nou de belangrijkste verschillen tussen een geregistreerd partnerschap en trouwen? Dit is een vraag die veel wordt gesteld. Daarom zetten we de belangrijkste verschillen uiteen in dit artikel.

Erkenning en juridische status

In Nederland worden een huwelijk en een geregistreerd partnerschap juridisch vrijwel hetzelfde behandeld. Er zijn wel enkele kleine verschillen tussen de twee. Maar in veel gevallen hebben ze juridisch dezelfde status. Een geregistreerd partnerschap is over het algemeen minder formeel en laagdrempeliger (ook vanwege de lagere kosten).

Maatschappelijk gezien wordt een geregistreerd partnerschap wel als minder ‘officieel’ beschouwd. Velen begrijpen het concept ook niet echt, dus er kan wat stigma omheen hangen. Ook is het wat minder ceremonieel, en wordt het over het algemeen vaak niet zo uitgebreid gevierd als een huwelijk.

Een belangrijk aandachtspunt is wel de juridische erkenning in andere landen. Een geregistreerd partnerschap wordt namelijk niet in elk land erkend. Ga je dus bijvoorbeeld een tijdje in het buitenland wonen? Houd dan dus wel rekening met de regelgeving van het desbetreffende land.

(Beperkte) gemeenschap van goederen

Sinds 1 januari 2018 zijn de regels omtrent de gemeenschap van goederen gewijzigd. Dit geldt voor zowel huwelijken als geregistreerde partnerschappen, en ze zijn dus ook daarin gelijk. Is een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangegaan ná 1 januari 2018? Dan geldt de beperkte gemeenschap van goederen. Voorheen was dat een algehele gemeenschap van goederen.

De beperkte gemeenschap van goederen houdt in dat niet alle bezittingen en schulden worden gedeeld. Erfenissen en schenkingen vallen bijvoorbeeld buiten de gemeenschap, en worden dus niet gedeeld.

Ook worden beide partners automatisch elkaars erfgenaam in zowel een huwelijk als een geregistreerd partnerschap.

Ouderlijk gezag over kinderen

Het ouderlijk gezag over kinderen in een huwelijk is hetzelfde als bij een geregistreerd partnerschap. In beide gevallen krijgen beide partners automatisch gezag over de kinderen. Gezag betekent, simpel gezegd, dat je de verplichting hebt om voor het kind te zorgen.

Beëindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap

Het grootste verschil tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap is de manier waarop je uit elkaar gaat. Een geregistreerd partnerschap is over het algemeen namelijk makkelijker te ontbinden dan een huwelijk.

In het geval van een geregistreerd partnerschap hoef je vaak niet naar de rechter toe. Je kunt direct ontbinden via een notaris of advocaat. Heb je samen kinderen? Dan gelden er uitzonderingen indien een kind onder de 18 is.

Besluit een van de partners, of besluiten beide partners samen, om een geregistreerd partnerschap te beëindigen? Dan sluiten ze een beëindigingsovereenkomst met elkaar. Hierin worden onderling afspraken gemaakt over hoe de relatie zal worden beëindigd. Kom je er niet uit? Dan is het ook mogelijk om een mediator in te schakelen.

Conclusie

Op papier lijken een huwelijk en een geregistreerd partnerschap dus eigenlijk vrijwel hetzelfde in Nederland. De grootste verschillen zijn de erkenning in andere landen en de manier waarop je uit elkaar gaat. Een geregistreerd partnerschap is over het algemeen wat minder formeel, is makkelijker aan te gaan en ook makkelijker te ontbinden.

In Nederland wordt een geregistreerd partnerschap in de meeste gevallen juridisch gelijkgesteld met een huwelijk, en gelden bijna altijd dezelfde regels. Ook bijvoorbeeld het gezag over kinderen en de gemeenschap van goederen zijn hetzelfde geregeld voor beide partnerschapsvormen.

Wil je zelf meer informatie inwinnen over de meest geschikte partnerschapsvorm voor jouw relatie? Of heb je bepaalde juridische kwesties waar je niet uitkomt met jouw partner? Bij Anik Advocaten hebben we al meer dan 10 jaar ervaring in het geven van advies en – waar nodig – het procederen over familierechtzaken.

Neem contact met ons op om jouw vraag aan ons te stellen. En wij zullen je op een laagdrempelige, toegankelijke manier verder helpen.

Neem contact op